HH MANAGEMENT

הסוכנות נוסדה בשנת 2003 ומיום היוסדה שמה לה למטרה ליצור גישה חדשה ורעננה לתחום הדוגמנות בישראל, מטרה זו הוכיחה את עצמה ומיושמת בסוכנות עד היום ע"י צוות צעיר ונמרץ, הסוכנות מנוהלת על ידי הדוגמנית לשעבר יערית ברזילי לזר אשר עוסקת בניהול דוגמנים ודוגמניות מעל ל 15 שנה ומובילה את הדור הצעיר של עולם הדוגמנות, מיוצגי הסוכנות מנוהלים במתכונת של ניהול אישי ומקצועי תוך מתן דגש רב על פיתוח הקרירה לכל מיוצג ע"פ הקריטריונים והיכולות האישיות שלו וכמו כן בשלבי המשא ומתן וסגירת החוזים האישיים, מיוצגי הסוכנות משתתפים במגוון ימי הצילום והקמפיינים הגדולים בישראל ומהווים חלק מרכזי מתעשיית האופנה בישראל, הסוכנות דוגלת בגיוס מיוצגים איכותי ורלוונטי עם שאיפה מתמדת להפיק מכל מיוצג את מירב הפוטנציאל הטמון בו.

המטרה שלנו

מטרתינו היא לייצג בניהול אישי ומקצועי את מיוצגי הסוכנות תוך מתן דגש רב על פיתוח הקרירה לכל מיוצג ע"פ הקריטריונים והיכולות האישיות שלו.

he_ILHebrew